KİTAP-İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1. Cilt, Mutlakiyete Dönüş 1918-1919, Sina Akşin, Cem Yayınevi 1992