FOTOKART-İstanbul-Büyükada-Yörükali Plajı-1930'lar