FOTOĞRAF-Aybey İlkmektebi Bayram Kutlaması-1930'lar