FOTOĞRAF-Ressamlar Grup-1917-Şişli Atölyesi-2. Baskı