• Müzayede Kataloğu (PDF)
 • Müzayede Kuralları
Lot No: 2901 » Kitap

KİTAP-İstiklal Savaşında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 1922, 30 Ağustos Dumlupınar İhtifali İçin Hazırlanmıştır, Genelkurmay 1 No'lu Basımevi Ank.1952, Kitapçık, 26 Sayfa + 2 Adet Savaş Krokisi

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2902 » Kitap

KİTAP-Metafizik Nedir? Heidegger, Türkçeye Çev.; Mazhar Şevket Suut Kemal Yetkin, Vakit Matbaası İst. 1935

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2903 » Kitap

KİTAP-Taşnak-Hoybun, Ankara 1931 T.O. Matbaası, Ermeni-Kürt Olayları, İlk Baskı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2904 » Kitap

KİTAP-Odeon Türkçe Plakları Genel Kataloğu 1942, Basımevi Çituri Biraderler, 96 Sayfa, Ön Kapak Tamirli

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2905 » Kitap

KİTAP-Siyakad Yazısı, Mahmud Yazır Vakıf Kayıdlar Mümeyyizi ve Müdür Vekili, İstanbul Cumhuriyet Matbaası 1941

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2906 » Kitap

KİTAP-Osmanlı Askeri Teşkilat ve Kıyafetleri 1879-1908 Askeri Müze Yayınları 1986

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2907 » Kitap

KİTAP-Türk Atalar Sözü, Muzaffer Lutfi, Tabi ve Naşiri İbrahim Hilmi, Matbaai Ebuzziya, İst. 1928

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2908 » Kitap

KİTAP-Türk Ordusunun İstiklal Savaşındaki Kıyafeti, Harp Akademileri Kom. Yayınlarından 1983, 3+6+1 Sayfa Kitapçık

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2909 » Kitap

KİTAP-Erzincan'dan Kemah'tan, Nizameddin Özbek, Ahmet Sait Matbaası 1947

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2910 » Kitap

KİTAP-Aziziye Şehitlerinin Muazzez Ruhları, 30 Ağustos 1952, Erzurum 3. Ordu Basımevi 1952

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2911 » Kitap

KİTAP-Yakacık Mektupları, Mahmut Yesari, İst.1961, Formaları Açılmamış

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2912 » Kitap

KİTAP-Elements de Trigonometrie, Henri Ferval, Librarie Hachette, Paris 1932

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2913 » Kitap

KİTAP-Fehim, Sadettin Nuzhet, Kanaat Kütüphanesi İst. 1934, Kapak Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  45 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2914 » Kitap

KİTAP-Dolmabahçe Sarayı, Çelik Gülersoy, İst. 1967, 4 Dilde Dolmabahçe Tanıtım Kitapçığı

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2915 » Kitap

KİTAP-Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, James Joyce, Çev. Murat Belge, De Yayınevi, İlk Baskı Ocak 1966

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2916 » Kitap

KİTAP-Serbest Fırka Hatıraları, Ahmet Ağaoğlu, Nebioğlu Yayınevi, İlk Baskı, Basım Tarihi?

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2917 » Kitap

KİTAP-İlan-ı Hürriyet ve Sultan II. Abdülhamit Han, N.Nazif Tepedelenlioğlu, İst. 1960, Formaları Açılmamış

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2918 » Kitap

KİTAP-İbrahim Temo'nun İttihad ve Terakki Anıları, Arba Yayınları, İst. 1987

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2919 » Kitap

KİTAP-Bilinmeyen Tarafları İle Abdülhamit, Joan Haslib, Tercüme Nusret Kuruoğlu, İst. 1964, Son Sayfa Cilde Yapışık

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2920 » Kitap

KİTAP-Sığır Sözleşmesi, Mark Twain, Çev., Mizyal Osman, İst. 1959

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2921 » Kitap

KİTAP-Türk Saz Şairleri Cilt I-V, Fuat Köprülü, Ankara 1962, 826 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2922 » Kitap

KİTAP-İsmet İnönü, Ali Fuad Erden, İst. 1952

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2923 » Kitap

KİTAP-Sınıf Arkadaşları, Cevdet Kudret Solok, Ahmet Halit Kitabevi, İst. 1943

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2924 » Kitap

KİTAP-Mehmet Akif, Mithat Cemal Kuntay, Semih Lütfi Kitabevi, İst. 1939

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2925 » Kitap

KİTAP-Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih, Samiha Ayverdi, İstanbul Fetih Cemiyeti 1990

 • Açılış Fiyatı

  12 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2926 » Kitap

KİTAP-Gaziantep'de Gazi Mustafa Kemal, Mehmet Solmaz, Gaziantep 1968

 • Açılış Fiyatı

  60 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2927 » Kitap

KİTAP-Kilis Eski Tarihi ve Hatıralar, Derleyen Vahap Güldal (Türmenoğlu) Gaziantep Kale Matbaası 1968

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2928 » Kitap

KİTAP-Kerem İle Aslı Hikayesi, Şükrü Murat Elçin, MEB Basımevi Ankara 1949

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2929 » Kitap

KİTAP-Osmanlı Şiiri Tarihi, E.J.W. GIBB, Cilt I Kitap I, İstanbul 1943, Sırttan Yorgun

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2930 » Kitap

KİTAP-Tarih Boyunca Türk Kavimleri, Emekli Vali Edip Yavuz, Ankara 1968

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2931 » Kitap

KİTAP-Çuvaş Sözlüğü, H.Paasonen, TDK Çevirmenleri Tarafından Çevirilmiştir, İst. 1950

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2932 » Kitap

KİTAP-Türk Askeri Muzukaları Tarihi, Mahmut R. Gazimihal, Maarif Basımevi İst. 1955

 • Açılış Fiyatı

  60 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2933 » Kitap

KİTAP-I.Dünya Savaşında Erzincan ve Dolaylarında Cereyan Eden Türk-Rus Muharebeleri, Harp Akademileri Basımevi İst. 1982

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2934 » Kitap

KİTAP-Doğuda Kürt Meselesi, Emekli Albay Nazmi Sevgen, Harp Akademileri Basımevi, İst. 1970

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2935 » Kitap

KİTAP-Cenub Doğu Anadolu'nun Eski Zamanları, Kadri Perk, İnkılap Kitabevi İst. 1943

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2936 » Kitap

KİTAP-Ali Şir Nevayi, Ali Nihad Tarlan, İst. 1942, Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2937 » Kitap

KİTAP-Atatürk'ün Yolu, Öğ.K.Özcan, Özcan Yayınları 1980'ler, Atatürk'le İlgili Tamamı Renkli Baskı Çizimler İçeriyor

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2938 » Kitap

KİTAP-Dil ve Kültür, "Türkçe'nin ve Başka Dillerin Gelişmeleri …. "Suat Yakup Baydur, Ankara 1952

 • Açılış Fiyatı

  12 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2939 » Kitap

KİTAP-Mefkure ve Türkçülük, Cafer Seydahmet Kırımer, Derleyen İbrahim Otar, İst. 1965

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2940 » Kitap

KİTAP-Anayasa Ders Notları, Ömer Yörükoğlu, Harp Akademileri Giriş Sınavı İçin Yardımcı Kitap Olarak Basılmıştır, İst. 1977

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2941 » Kitap

KİTAP-Atatürk'ün Jeopolitik ve Stratejik Görüşleri, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İst. 1981

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2942 » Kitap

KİTAP-Devletler Hukuku, Yılmaz Altuğ, Ergin Nomer, Harp Akademileri Giriş Sınavı İçin Yardımcı Kitap Olarak Basılmıştır, İst. 1977

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2943 » Dergi

DERGİ-Kara Kuvvetleri Dergisi, 43. Sayı, Kuruluşunun 2183. Yılında Türk Kara Kuvvetleri, 26 Ağustos 1974

 • Açılış Fiyatı

  15 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2944 » Kitap

KİTAP-1923-1933 Deniz Kuvvetlerimiz, Ulu Gazimiz ve İsmet Paşa Hazretlerinin Fotoğrafları İle Başlıyor, Deniz Kuvvetleri, Lise, Talebeler, Gemiler vs… Bol Resimli Kuşe Kağıda Baskı, Kapakta Atatürk Kabartması Var, Sırttan Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2945 » Kitap

KİTAP-Topkapı Palace, Editör İlhan Akşit, Haşet Kitabevi Aş., İst. 1986, 191 Sayfa Büyük Boy Renkli Prestij Baskı

 • Açılış Fiyatı

  20 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2946 » Kitap

KİTAP-Osmanlı Tüfek Tabanca ve Techizatları (Askeri Müzeden Örneklerle) Tülin Çoruhlu, Genelkurmay Basımevi Ankara 1993

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2947 » Dergi

DERGİ-Kara Kuvvetleri Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 1957

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2948 » Kitap

KİTAP-Harp Okulu İnkılap ve 115.Dönem Albümü, 1958-1960

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2949 » Kitap

KİTAP-1582 Surname-i Hümayun, Düğün Kitabı, Nurhan Atasoy, Özel Kutusunda, Büyük Boy Prestij Baskı, Koçbank 1997

 • Açılış Fiyatı

  240 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2950 » Kitap

KİTAP-Kültürlerin Başkenti İstanbul, İlhan Akşit, Akşit Yayınları 2009, Büyük Boy Kutulu Prestij Baskı

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al