• Müzayede Kataloğu (PDF)
 • Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-18 Yüzyıl-Tasavvuf Siretlerle Alakalı Risale-Hicri 1249-Hattat Zühtü El Rizevi-Hoca İşi Nesih Hatlı-Tezhipli Yazma-16 Sahife-Deri Cildinde-11x17cm

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Ebru Cildinde-Kenar Kısımları Gül Kurusu Rengi-Tezhipli-Arapça Risale-8 Sahife-11x18cm

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » El Yazması

EL YAZMASI-Tıp Yazması-18 Yüzyıl-Çeşitli Macunlar İksirler Şifa Terkiplerinin Yer Aldığı Nadir Tıp Yazması-16 Sahife-Deri Sırtlı Karton Cildinde-12x18cm

 • Açılış Fiyatı

  550 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Tasavvuf Risalesi-Nadir Nüsha-Deri Cildinde-42 Sahife-13x21cm

 • Açılış Fiyatı

  850 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » El Yazması

EL YAZMASI-Tıp Risalesi-Sual Cevap Halinde Yazılmış-Çok Nadir Tıp Yazma-Altın Tezhipli Hoca İşi Nesih Hatlı-Deri Cildinde-20 Sahife-12x21cm

 • Açılış Fiyatı

  2.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-18 Yüzyıl-Kaside-i Rabbaniye-Manzum Kaside Yazması-Edebiyat-Tuğralı Cildinde-18 Sahife-13x20cm

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » El Yazması

EL YAZMASI-Kanunname-Ebu Suud Efendi-Kanuni Dönemi Kanunları-Fetva İçerikli-Deri Cildinde-180 Sahife-18x13cm

 • Açılış Fiyatı

  1.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-16 Yüzyıl-Arap Matematikçi ve Havas Alimi El Buninin Şerhül Menafi İsimli Havas Kitabı-Çok Nadir Nüsha-Deri Şemseli Cildinde-Bol Çizimli-40 sahife-13x18cm

 • Açılış Fiyatı

  1.850 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-18 Yüzyıl-Fıkıh Kitabı-Dönem Cildinde-150 Sahife-15x25cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » El Yazması

EL YAZMASI-Fıkıh Kitabı-Hicri 1292 Tarihli-70 Sahife-15x25cm

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » El Yazması

EL YAZMASI-16. Yüzyıl-İmtihanül Ezkiya-Nadir Nüsha-Deri Sırtlı Bez Cildinde-Takriben 150 Sahife-Kitapta Yedi Uyurlar Mührü Var-Hicri 1083 Tarihli-11x20cm

 • Açılış Fiyatı

  850 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Haşiye-i Ala Şerhül Muhtasar Ül-Münteha-Hicri 1297-Nadir Nüsha Fıkıh Kitabı-Takriben 200 Sahife-27x15cm

 • Açılış Fiyatı

  950 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Miras Taksimi İle Alakalı Risale-Hicri 1292-48 Sahife-15x27cm

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-Miras Hukuku Dağınık Yazma-Erken Dönem-80 Sahife-14x18cm

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » El Yazması

EL YAZMASI-Osmanlı Dönemi-18 Yüzyıl-Haşiye-i Şerhül Şemsiye-Fıkıh Kitabı-Takriben 200 Sahife-15x26cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » El Yazması

EL YAZMASI-Zübdetül Efkar-Takriben 200 Sahife-Hicri 1266-15x27cm

 • Açılış Fiyatı

  850 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Cilt

CİLT-Osmanlı Dönemi-Yaldızlı Deri Cilt-Miklepli-Açık Hali 22x17cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Cilt

CİLT-Osmanlı Dönemi-Yaldızlı Deri Cilt-Miklepli-Açık Hali 31x19cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Cilt

CİLT-Osmanlı Dönemi-Yeşil Deri Üzeri Altın Bordür Ve Köşebent İşçilikli Kitap Kutusu-Miklepli-14x21cm-1,5 cm Kalınlık

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Cilt

CİLT-Osmanlı Dönemi-Deri Üzerine Yoğun Kalıp İşçilikli Kuran Cildi-Dev Ebat-Açık Hali 37x69cm-1,5 cm Kalınlık

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca-İlk Meclis Albümü-İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebuslarının Fotoğraflı Albümü-Himaye-i Etfal Cemiyeti Namı hesabına Ankara'da Yenigün Matbaasında Basılmıştır-1923-250 Sahife-16x24cm

 • Açılış Fiyatı

  2.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Defteri Meşahir

DEFTERİ MEŞAHİR-1939 1997 Seneleri Arasında Ali Vehbi Beyin Oğlu Şinasi Türküstüne Yazılmış Kısa Hatıratlar-Mektuplar Çizimler Notlar Kartvizitler Broşürler-Bir Çeşit Defteri Meşahirle Hatırat Karışımı Bol Efemeralı Defter-Meşhur Edip Mimar Sanatçı Mühend

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Kitap

KİTAP-Fransızca-Le Koran-Muhammed Hamidullahın Notlarıyla-Numaralandırılmış Özel Baskı-Paris 1966- 340 Sahife-13x21.5cm

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Kitap

KİTAP-Tıpkı Basım-Conica-Meşhur Matematikçi İbni Heysemin Matematik Risalesi Tıpkı Basımı-Nazım Terzioğlu-İstanbul 1974-14x21cm

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Kitap

KİTAP-Tıpkı Basım-Hattat Halim Efendinin Nesih Yazı Meşki Tıpkı Basımı-Maçka Konağı Sanat Merkezi-İstanbul 2014-40 Sayfa-16x21cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca Delaili Hayrat-Dersaadet-1332-188 Sayfa-13x18cm

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » Albüm

ALBÜM-Arapça-Hac Ziyaret Hatırası-Mekke ve Medine Kartları-22 Adet-17x11cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » Albüm

ALBÜM-Mekkei Mükerreme Ve Medinei Münevvere Hac Ziyaret Hatırası-Fotoğraflı Hac Rehberi-Türkan Basımevi-48 Sayfa-Kapak Haliyle-17x10cm

 • Açılış Fiyatı

  80 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca Tıpkı Basım-Kitabı Cihannüma-Katip Çelebi-Kültür AŞ Yayınları-İstanbul 2008-750 Sayfa-24x33.5cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca-Çocuk Nasıl Ve Neyle Oynamalıdır-Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti Çocuk Kitabı-1928-110 Sahife-22,5x33cm

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca-Umumi Cep Atlası-Hicri 1334-Tüccarzade İbrahim Hilmi-Eksiksiz-10x17,5cm

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » Kimlik

KİMLİK-Osmanlıca-İstanbul Polis Müdiriyeti Tasarruv ce Teavün Sandığı Kimlik-15 Sayfa-16x11cm

 • Açılış Fiyatı

  120 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » Albüm

ALBÜM-İstanbul Yadigarı-Souvenie De Constantinople-No 1-Yahudi Editör MB-Albümde 12 Adet Kartpostal Var-1900lerin Başı-14,5x9,5cm

 • Açılış Fiyatı

  90 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » Albüm

ALBÜM-İstanbul Yadigarı-Souvenie De Constantinople-No 2-Yahudi Editör MB-Albümde 12 Adet Renkli Kartpostal Var-1900lerin Başı-14,5x9,5cm

 • Açılış Fiyatı

  90 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » Albüm

ALBÜM-İstanbul Yadigarı-Souvenie De Constantinople-No 2-Editör MJC-Albümde 18 Adet Renkli Kartpostal Var-1900lerin Başı-14,5x9,5cm

 • Açılış Fiyatı

  90 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » Albüm

ALBÜM-İstanbul Yadigarı-Souvenie De Constantinople-No 2-Yahudi Editör MB-Albümde 24 Adet Renkli İstanbul Manzarası Var-1900lerin Başı-15x25cm-Haliyle-Birkaç Sayfada Nemden Dökülmeler Var

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » Kitap

KİTAP-Muallim Almanağı-Latin Harfli Türkçe Reklamlar Ve Bir Harita İlavesi Var-Geçiş Dönemi Almanak-1929-1930 Ders Senesi-Türk Maarif Cemiyeti-İstanbul 1928-11x17cm

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » Kitap

KİTAP-Rumca-Tepedelenli Ali Paşayı Anlatan Rumca Kitap-1862-272 Sayfa-13,5x20,5cm

 • Açılış Fiyatı

  550 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » Kitap

KİTAP-Osmanlıca- Takvimi Nücum-Ahmet Şakir Paşa-Konstantiniye 1309-Takvimi Ebüzziya Matbaası-Konstantiniye 1309-89 Sayfa-14x21cm

 • Açılış Fiyatı

  130 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » Kitap

KİTAP-Takvim-i Ebuzziya-1310-1311 Seneleri İçin-264 Sayfa-14x21cm

 • Açılış Fiyatı

  125 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » Kitap

KİTAP-Yunanca-Kitap-Aya Eufemia Klisesi Baş Papazı Dini Kitabı-Kosntantinople 1908-588 Sayfa-13x19cm

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » El Yazması

EL YAZMASI-Tezhipli İran Üsulü Cüz-Ketebe Hattat Nasrullah El Ehrani-Deri Cildinde-Hicri 1292-10 Sahife-15x22cm

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » Mühür

MÜHÜR-Karaman Kazasının Bayır Kariyesi Muhtarlık Mührü-3cm Çapında-1323

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » Mühür

MÜHÜR-Sevim Tuhafiye Mağazası-Fahreddin Ve Mahmut Sabri-8x2,5cm

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » El Yazması

EL YAZMASI-Nadir Yazma Sayfaları-Altın Tezhipli Üst Düzey Hoca İşi Nesih Muhakkak Gubari Tarz Hatlı-6 Adet-Farklı Ebatlarda

 • Açılış Fiyatı

  110 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » Fetva

FETVA-2 Adet Şeyhülislam Fetvası-8x17cm

 • Açılış Fiyatı

  110 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » Berat

BERAT-İngilizce-Berat-Parşomen Üzerine Gotik Yazı -1858 Tarihli-70x60cm

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 48 » Hat

HAT-Halim Efendi Terekesinden Nesih Karalama Meşk-Kenar Kısımlar Ebrulu-20x11cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » El Yazması

EL YAZMASI-Gurrename-Ashab Efendilerimizin Rivayetiyle Her Mahın-Ayın Nahis-Uğursuz Olan Günleri Bunlardır-Ay Ay Gün Gün Senelik Tarif Edilmiş-17 Yüzyıl-48x25cm

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » Fetva

FETVA-Cihan Harbi Fetva ve Beyanname-i Hümayun Sureti-Arkalı Önlü Tek Yaprak-23x49cm

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al