FOTOĞRAF-1914-1916-Ziraat ve Ticaret Nazırı Nesimi Bey