KİTAP-Heftin Şerif … Hakkında Yırak Şarkta Durucu Müselmanlarga Müracaat… Tokyo Matbaa-i İslamiye 1931, 8 s. Broşür, Matbaa-i İslamiye'nin Reklamı H.Şerif Bastırmak İsteyenlere?, Mahalle-i İslamiye'nin Reisi ve Müderrisinin İmzası Var. Nadir