KİTAP-Osmanlıca, Türkiye Nasıl Paylaşıldı, Poul Hory, Kaynarca Muahedesinden Son Felaketimize Kadar Şark Meselesi, Naşiri İbrahim Hilmi, Dersaadet 1329, 12x17.5 cm, 62 s.