KİTAP-Letafet-3 Fasıl Mudhik Opera-Ali Bey-İstanbul-1315-155 Sayfa-(Osmanlı Taçlı İpek Cildinde)-(Cildi Haliyle)