KİTAP-Kılıç Zade Hakkı-İtikadat-ı Batılaya İlan-ı Harp-1. Tabı-Sancakyan Matbaası-1329-143 Sayfa