FOTOĞRAF-Çocuk Esirgeme Kurumu Bayram Geçidi-3 ad.