FOTOĞRAF-Çocuk Esirgeme Kurumu Bayram Kutlaması-1930'lar-(Haliyle)