FOTOKART-Türkiye'de Bir Şehir-(Arkası Ermenice Yazılı)-6X9 Cm.