FOTOĞRAF-Türk Sineması-Necdet Tosun-Sami Hazinses-5X5 Cm.