FOTOĞRAF-Fenerbahçe-Kalamış-Yelkenli Tekne-4 ad.,-6X9 Cm.