FOTOKART-İstanbul-Beyoğlu-Tophane-1950'ler-6X9 Cm.