FOTOĞRAF-Askeri Tarih-1930'lu Yıllar-Kılıçlı Subaylar Törenlerde Toplu Halde