FOTOĞRAF-Meşhur-Müzik-Yayıncılık-Dil-Din ve Musiki İle Tedavi ve Kiği Folkloru Kitabının Yazarı Diş Doktoru Sadık Yiğitbaş-10 ad.-