FOTOĞRAF-Stüdüyo-M. Tevfik-Konya-Osmanlıca Mühürlü