FOTOĞRAF-Mülkiye Mektebi Gezi Otobüsü-2 ad.,-6X9 Cm.