FOTOĞRAF-İstiklal Lisesi Öğrenciler-4 ad.,-6X9 Cm.