FOTOKART-İstanbul-Kadıköy-Moda-Notre Damde Sion Okulu-6X9 Cm.