FOTOĞRAF-İstanbul Erkek Muallim Mektebi-1930-Hatıra