FOTOĞRAF-Güzel Sanatlar Okulu Ressamlar ve Heykeltraşlar-5 ad.,-6X9 Cm.