FOTOĞRAF-1934-Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Muallim Mektebi-6X9 Cm.