EFEMERA-Sigortacılık-Şark Sigorta Türk Anonim Şirketi-Tamim-1963-3 Sayfa