EFEMERA-Sigortacılık-Şark Sigorta Türk Anonim Şirketi Antetli-Teminat Akçesi Konulu-Tamim Bildirisi ve Mektubu+Suret