EFEMERA-İzmit Kağıt Fabrikası Tarihi: Sümer Bank Kağıt ve Karton Fabrikası-İzmit Antetli Sümerbank Umum Müdürlüğüne Yazılmış Memleketimizin Kağıt İhtiyacı Konulu 2 Sayfalık 13.5.1935 Tarihli Belge