EFEMERA-İzmit Kağıt Fabrikası Tarihi: Mühendis İ. Simonovsky İsveç Fabrikaları Türkiye Vekili Umumisi Antetli-Kağıt Fabrikasının Kuruluşu İçin Verilen Teklif Konulu İş Bankası Umum Müdürlüğüne Gönderilmiş Doküman ve Telgrafı