EFEMERA-Sinema-İstanbul Ar Sineması Sahibi İbrahim Pekin İle Rauf Asaf Sirman Aralarında Yapılan Hususi Şirket Mukavelenamesi-2 Sayfalık