EFEMERA-Türkiye Kimya Cemiyeti Merkezi ve Kimya Mühendisleri Odası-2 da., Bildiri