KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1940-420 Sayfa-(Haliyle)