KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1927-448 Sayfa-(Haliyle)