KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1935-435 Sayfa-(Haliyle)