KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1936-390 Sayfa -(Haliyle)