KİTAP-Ermenice-1925-Ermeni Hastahanesi Salnamesi-399 Sayfa-(Haliyle)