KİTAP-Ermenice-1932-Ermeni Patrikhanesi Salnamesi-338 Sayfa-Mimari Plan-(Haliyle)